Keloİd Skar

Yara iyileşmesindeki kontrolsüz yanıt sonucunda deride, özellikle vücut üst kısımlarında oluşan, kişileri fonksiyonel ve kozmetik açıdan kötü etkileyen, deriden hafif kabarık, pembe, kırmızı renkli ya da deri renginde olabilen aşırı iz gelişimi ile karakterize bir durumdur. Kendiliğinden kaybolabilir.

Tedavide kremler, keloid içine enjeksiyon, kriyoterapi ve lazer tedavileri uygulanmaktadır. Skar dokusunun doğrudan cerrahi yöntemlerle çıkarılması uygun değildir, cerrahi girişim başlangıçtaki skar dokusunun daha da büyümesi ile sonuçlanabilir.