Ürtİker (KURDEŞEN)

Ürtiker (kurdeşen), deride kızarık, kabarık ve kaşıntılı lezyonların ortaya çıkıp 24 saat içinde kaybolması ile karakterize sık görülen bir hastalıktır. Bu şikayetler 6 haftadan kısa ise akut, daha uzun süredir devam ediyorsa kronik ürtiker olarak adlandırılır. Bazı hastalarda ürtiker atakları tetikleyici faktörler sonrasında gelişir. Bunlar; enfeksiyonlar, fiziksel faktörler (basınç, soğuk, güneşe maruz kalmak gibi), ilaçlar, yiyecekler, vücut ısı artışı, terleme (kolinerjik ürtiker) ve deriye temas eden (kontakt ürtiker) bazı maddelerdir.

Derinin daha derinlerinde ortaya çıkan, kabarıklık, şişme, kaşıntı veya yanma-batma hissi şeklindeki bulgular anjioödem olarak adlandırılır . Sıklıkla göz kapaklarında, dudaklarda ve bazen ağız içinde olmaktadır. Eller ve ayak tabanında da kaşıntı, şişlik ve ağrı şeklinde görülebilmektedir. Ağız içi etkilendiğinde nefes darlığı ve yutma güçlüğü gibi ciddi bulgulara yol açabilir.

Tedavi hastanın kliniğine göre belirlenir. Ürtikerden korunmak için tetikleyici faktörlerden kaçınılmalıdır.