Molluskum Kontagİosum

Molluskum kontagiosum sık görülen bir viral deri enfeksiyonudur. Başka bir bireyden direkt temas sonucu bulaşabilir. Çocuklarda ve genç erişkinlerde daha sık olmakla birlikte herhangi bir yaşta ortaya çıkabilir. Deriden kabarık kubbe şeklinde, yüzeyi parlak lezyonlar genellikle 2-6 mm çapında olup, nadiren büyük de olabilirler. Deri renginde olan bu lezyonların merkezinde peynirimsi bir tıkaç içeren çukurluk vardır.

Döküntüler genellikle 6-18 ay içinde kendiliğinden kaybolurlar. Bazen bu süre daha uzayabilir. Döküntüler kaybolana kadar belli aralıklarda kriyoterapi (sıvı nitrojen ile dondurma işlemi) yapılabilir. Diğer bir yöntem ise küretajdır.