Nasır (KALLUS - KORN)

Genellikle kemik çıkıntılarına denk gelen basınç alanlarında sürtünme, çarpma gibi tekrarlayan travmalara bağlı olarak gelişen bölgesel deri kalınlaşmasıdır. Ayak beşinci parmak kenarı tipik yerleşim yeri olmakla birlikte ayak tabanında da sık görülür. Özellikle temasla birlikte ağrı artışı olur.

Tedavide altta yatan mekanik nedeni ortadan kaldırmak gerekir. Deri inceltici solüsyonlar, kriyoterapi, koterizasyon ve gerekli olgularda cerrahi eksizyon yapılabilir.