Verru (sİğİl)

Siğil; HPV (Human papilloma virüsü) virusunun derinin üst tabakasını enfekte etmesiyle oluşan iyi huylu deri büyümesidir. En çok el ve ayaklarda görülse de tüm vücutta ortaya çıkabilir. Temas ile bulaşır. Verruka vulgaris en sık görülen tiptir. Parmaklarda, tırnak çevresinde ve el sırtında deri renginde, pürtüklü yüzeyli ve bazen üzerinde siyah noktalanmaların olduğu kabarıklıklar şeklinde karşımıza çıkar. Plantar verrü (ayak siğilleri) ayak tabanında yerleşir. Siğiller bu bölgede kabarıklıklar oluşturmazlar, daha çok düz yüzeyli ve içe büyüme gösterir tarzda yerleşirler, nasırla karıştırılabilir ve ağrı oluşturabilir. Plan verrüler (düz siğiller) her yerde görülebilmesine rağmen en sık yüzde yerleşir. Düz yüzeyli deriden hafif koyu renkte görülürler. Filiform verrü (Saplı siğiller) sıklıkla yüzde; ağız ve göz çevresinde ipliksi uzantılar şeklinde görülür.

Tedavi yöntemleri; hastanın yaşına, siğilin bulunduğu bölgeye, kalınlığına ve klinik tipine göre belirlenir. Başlıca tedavi yöntemleri; deri üst tabakasını eritici keratolitik ajanlar, kriyoterapi, lazer ve cerrahi yöntemlerdir. Çocuklarda herhangi bir tedaviye ihtiyaç olmadan yaklaşık 2 yıl gibi bir süre içinde kendiliğinden iyileşme görülebilir. Ancak tedavisiz bu dönemde hastalığın bulaşarak artabileceği unutulmamalıdır.